osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Ivicu

Našou najbližšou svietiacou hmlovinou a najbližšou oblasťou, v ktorej vznikajú hviezdy je Veľká hmlovina v „tajničke“.

Riešiť

DCPRÍTSYLKOA
ZHLUKINLPAAK
OOÁOMIAARMZČ
RVŠENRLKVÁAI
DOTLUALSLRRL
TRISTOTIADID
ABKKBUVRBPÁI
OAAAPOTSOIŠV
MŠIPLÁNOSREP
ÚTVAROBSOÁER
SYEILIBOATXT
TRNKCYKLISTA
IISIUAAÁÁARB
GÓENKVDKZBAA
MANKOIEOIAÁR
ACEPRKBLGSLN
ARTEMIS AZARIÁŠ BICIE BIKINY CADOG CLONA CUKOR CYKLISTA DRÁMA DROZD EXTRA HOVOR KLYSTÍR KRPEC LÁBÁN LAMPY LATKA LIBIER LIBRA LOKÁL MAKSURA MANKO OBILIE OBILNINY OSOBA PERSONÁL PIRÁT PLÁŠTIK POVALA PRIKÁZAL RABAT SABAS SKALY SKLON SNOBSTVO STIGMA STOPA ŠTYRI TEROR TRISTO ÚTVAR VIDLIČKA VSTUP ZÁLIV ZHLUK

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved