osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Adriána

V tejto osemsmerovke je učenie velikána českých dejín, ktoré vychádzalo z dobových potrieb zjednotiť množstvo poznatkov, ktoré vyplynuli z úspechov renesančnej vedy, a umožniť lepšie jazykové i vecné vzdelanie v školách bez akéhokoľvek formalizmu. Predstavuje rekonštrukciu vo forme úplného, uceleného a encyklopedického systému ľudského poznania, vedenia a vied, ktoré zahŕňali vedy o neživej prírode, živej prírode, človeku, duchu i duši a Duchu.

Riešiť

AFPJAČYBOPHT
PROSOPESOAUN
AOKCHTRZDAMDK
SNOOLÁVKAREO
PTJANOAMOSNN
AORSZADKOTOT
KATODZAJÍRPE
PŠKOMENSKÝIX
IKÁAMTSANCFT
ZOANIFODIANA
ZLATOEIBRRHA
ASPIKJAKDÚBA
AKORD ARKONA ASPIK ASTMA BERLA BICIE BRIAN BÚDKA DIANA DRINK FRONT JEFTE JONÁŠ KAPSA KOJOT KONTEXT LÁVKA LOKŠA MAMUT NEDUH NORKA OBYČAJ OFINA OCHOTA PIZZA PODVOZOK POKOJ POTOM PRÍJAZD PROSO SNAHA STROM STRÝC YSARN ZLATO ZVADA

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved