osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Gabriela

Jednou z postáv tridsaťročnej vojny bol aj český vzdorokráľ, ktorý vládol iba rok a ktorý utiekol aj z tejto osemsmerovky.

Riešiť

RFMANZOŽABČA
MOCNÁRIKRÁIA
MABZSIČÚHŤDA
ADVIIÁČARAOK
KORALINSLŠVL
RZIMNÝIKRÁĽÍ
ECHONEÚTSANOP
LÚOŠOFAKAYKL
ASŠPICALOVOA
ŤMMELTEOOKSCH
LEARZICNÁMET
TVKKÝDELTASA
DELTA INOCENT IZRAEL KLADA KORAL LIBOR LOKÁL LÝTKO MAKRELA MLÁČKA MOCNÁRI NAHÁČ NÁMET NÁSILNE OZNAM PÍLKA PLACHTA SÁNKA SKLON SMOLA SOKOĽ SRNKA ŠPERK ŠPICA TEMPO ÚČINNOSŤ ÚNAVA ÚSMEV VODIČ VYNÁŠAŤ ZÁZVOR ZOŠIT ŽABČA

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved