osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Miroslavu

Vedec schovaný do tejto osemsmerovky dokázal, že jestvuje úplné analytické riešenie problému troch telies. Ale iba v prípade, keď sa tretie teleso nachádza v jednom z piatich libračných bodov vzhľadom na prvé dve telesá.

Riešiť

ŠMAKISOSÁDKA
ŤKÉAASVÄTOSŤ
SMODELLIKELA
OKOLIETSLINA
NKGUNUÚIAGKA
PROBLÉMETROCH
OTOSAJRTOOLN
CHAMTELIESORÁ
SPSROČAZPŠKP
IAIMZRÍŇAÍSR
PAREPOARČŇEA
ÚFTŇTNLRPOKV
SGOEBAALATTY
ČILRCHPNÓLPAP
BAALAT FRMOL CHLOPŇA CHRLIČ JASOT KADLUB KŇAZI LOTRI MÉDIUM MODEL MRZOL NÁPRAVY OKOLIE OPERA ORGIE OSÁDKA OSIKA PAPLÓN PARČÍK PASTA PIETA PRÍČESOK PROTITLAK PSOTA ROTOR SEKTA SCHOPNOSŤ SIETE SLINA SLNKO STENA STRMEŇ SÚPIS SVÄTOSŤ ŠARLACH ŠKOLNÉ TITUL TOČŇA ÚSKOK

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved