osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Aleša

Srdcom tejto osemsmerovky je rádioaktívny izotop vodíka, ktorý vzniká jadrovými reakciami indukovanými kozmickým žiarením v horných vrstvách atmosféry.

Riešiť

THANETSAŤŠŤÚ
EEDCMRZUTOSŤ
KSEÁADKORTOR
ÍLKCNFÚRIANE
POLYESTERRMV
EÁRRMRKÝVSEE
RBDIZOTOPMJH
AČILRCHÍÁSPCÚ
ŠARTOTSÚČETF
PÁŠVEAODEKAN
ĽIILÁRKLULYI
ADTZEMAANOLC
ADÓNIJABĽOVA
ADÓNIJA BARET BRYNDZA CLONA CYRIL DÁNSKO DEKAN DIVOCH ESKYMO FÚRIA HESLO HEVER HÚFNICA CHRLIČ IZIÁŠ JELŠA JEMNOSŤ KRÁLI LOTRI MRZUTOSŤ OTROK PÁDLO PEKLO PLECE POLYESTER RAŠPĽA REPÍK SPÁSA SÚČET ŠŤASTENA TÁČKY TIŠRI ÚSMEV ÚSTIE VOĽBA VÝKRM ZMENA

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved