osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Violu

Do osemsmerovky sme schovali názov Archimedovho spisu o počte zŕn piesku, ktoré by zaplnili vesmír.

Riešiť

ASSPÚSTIEAY
ŤTELÍRPSKKK
AÁEDOKOVAPČ
SDLBSNALROÁ
DOBROTYEAST
IAAAODDZTMÁ
RARCHIMEDESR
TMEKENMVÍUA
ÁPPTYIOIYTP
RÉKBTŇMHURE
ARAIČRARAAR
ČMACIDZEIVH
ÉVRCHNOSŤSKA
AMPÉR ČIARA ČPAVOK DARKYŇA DOBROTY HVIEZDICA IDYLA IMRICH KARATE KVARTUS MABYN MIECHA OBETA ODEVY OHAVA OZRUTA PECHOTA PREDMET PRÍLET REPARÁT REPKA SÍDLO SLONY SOPKA STÁDO TÁČKY TÁRAČ TOAST TRIDSAŤ ÚSTIE VRCHNOSŤ ZDVIH

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved