osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Henricha

V tajničke je typ obrazného pomenovania

Riešiť

ZÁSAHAZÁVOLSOAN
KSŇRBRORBODPDRO
AMUEROANEKDOTAI
KDLIVAODPORCAŠN
ACHOVNODBÓASIAIN
OŇSOOBRAZNÉTFDA
KRETSEVÚLNÁVALT
RALTATÁRIÁŤAÁTE
EAPOMENOVANIEĹR
HZPIPÁKNDOFCTČB
OÁŠOTTVALULKTIB
TNAKLÁICEPŠAEKA
AAORSRNKAVODVIR
STREPTOKOKAEYKL
ŤATSIRPKASYRKEA
ANEKDOTA ARAŠID ATANÁZ BARLA BIEDA BRETANNION BRVNO DOBRO DORAZ ESTER FIÁLA HRUDA CHLEBA KAKAO KAPITÁNKA KOINÉ KRYSA LULAV MIŠNA NÁLADA NÁVAL OBETE ODPORCA OKRES OKTÁN OPTIK PLESO POCIT POLROK PRISTAŤ RADÓN REDAKCIA REHOT REOSTAT REUMA RIFLE SLOVÁ SPRIADAŤ SRNKA STREPTOKOK ŠPECIÁLKA TATÁRI TĹČIK ÚROVEŇ VDOVA VIERA VODCA VOLAVKA YVETTE ZÁSAH

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved