osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Rolanda

Tajnička schováva majiteľku pošvy s takmer básnickým pomenovaním - kalich smrti

Riešiť

KMTOIRTAPOAVVUK
AKTERSAÚNNÍDZOO
JROCHECHONTICHOBOT
ITDSIMEONRTVUÁZ
PCRATBNSDOPADVO
SAICHSIZCTPŇNIPR
NÁEATÁLALEAELLV
VPKALICHASMRTITZ
SOKOKDZEVAÁAKNK
ATHÉJYIŤIAMTAÍA
RRREOPMSZMCHKDKŽ
TUNEREAOKRSOKLD
OBDEDBBLNOCHIRMI
ÁIBOZKYZDSNÓJAR
VEZÍRYNOLSATŠAB
ANTONITA BAŠTA BENNO BOZKY BREHOV BRIDŽ DISKONT DOPAD DOSKA DRIEK CHMÁRA CHOBOT ILAVA IMRICH ISCHIAS KOKOS KOSTI LAICI LIKÉR MABYN MANDÁT NARSES OKRSOK ORCHESTER OTRAS OZDÍN PATRIOT PIESEŇ PIJAK PLAZY PLTNÍK POTRUBIE RAJÓN ROZTOK SADRA SCHODÍK SIMEON SLONY SMIECH STRED TATKO TERSA TUNER ÚNOSCA VDOVA VEZÍR VIDEO VZBUDILI ZÁLOH ZDROJ ZLIATINA ZLOSŤ ZVIERA

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved