osemsmerovka onlineOsemsmerovka na Slavomíru

Náčelník kmeňa Apačov - Meskalerov. (literárna postava)

Riešiť

SALÁTŤÚNKAVC
AICÁVELEICIB
SŤŠÚPSBUNKER
STREĽBARÁVEO
KŠREXPLÓZIAL
KAROSÁRŠEITAZSTUDŇAWVV
PTKCHLPÁŇRLRRAHASYRBOÝJ
ŠOZIMINAIÉIAAAMNMRAKVA
YAKITANKFFLVMNÍSINUNOZ
VSKAOSUSOBPAONNTKPVÁZD
ATTAZPUKARLŤMAYĽYRŠRÁZ
RAZALIÁRESAŠTSZMESINDŠ
MEĎIOTŤTNETOPMICOTAVRT
ÉMAMUTÍKIKLRUÍELAVIRÁE
HRĽNANČOVEAÍŽRXŽKHLČNŇ
OEEKANVICASPOEBIAAAOIA
BLČŤTRIOMICMLREAKCIAVN
OATDMREDAŠRN
TBIARMGNIÚAÓ
AOTRILFIRŠIT
TKOBCHLTERSAE
SSAOUAZRADAB
ABIMELEX ATIKA ATLAS BEĽMO BETÓN BICIE BOHÉM BOSUS BRITY BUNKER ČEĽAĎ CHLPÁŇ CVAKNÚŤ ELEVÁCIA EMPÍR EXPLÓZIA EXTRA FÉLIX FLIRT HANNA IDIOT IGRIC IMPOTENT IMRICH KAKAO KANVICA KÁPIA KAPLA KAROSÁR KRIVÁŇ KRTKO KUPLIAR LAZAR MALÉR MAMUT MATATIÁŠ MNÍSI MRAVY MYDLO NEURÓZA NIČITEĽ NIKEL OBRAD OBRYS OCELOT OKNÁR OPÁTI OTČIM OZIMINA PĽÚCA POKAZIŤ PRETÍNAŤ RAKVA REAKCIA RÍMSA RIVAL RÚRKA RUSTIKA ŠAKAL SALÁT ŠÁLIK ŠANCA SFÉRA ŠIITA SKOBA SLAMA ŠPINA SPÚŠŤ SRNEC STATOR ŠŤAVA ŠTEŇA STREĽBA STRELIVO STUDŇA TERSA TIŠRI TOAST TUNEL URBAN VANÁD VINÁR VINEA VITAMÍN VJAZD VOLVO VRECE VÝKUP VÝVOZ YSARN ZÁNIK ZDVIH ŽIARA ZLIATINA ZMESI ŽOLDNIER ZRADA

Vyriešením tejto úlohy získaš jeden "?", ktorý možeš použiť ako nápovedu v krížovke, alebo v sudoku. Stačí byť prihlásený.

Overenie riešenia osemsmerovky

Potrebuješ radu?

Návod pre osemsmerovku

Osemsmerovka je vyriešená?

Toto všetko, čaká len na teba. Pozri si osemsmerovku na dnes, alebo osemsmerovku zo včera, prípadne si vyber ďalšiu z osemsmerovky na meno.


© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved