Osemsmerovky pre deti a žiakov

Osemsmerovka na Svetozára

Ktorá rieka je najdlhšia na svete?

Riešiť

Osemsmerovka na Žofiu

Ktorý pruh je určený pre jazdu na bicykli?

Riešiť

Osemsmerovka na Bonifáca

Aké je prídavné meno odvodené od slova "Slovensko"?

Riešiť

Osemsmerovka na Serváca

Aké je najväčšie mesto na svete podľa počtu obyvateľov?

Riešiť

Osemsmerovka na Pankráca

Aké svetlo na semafore znamená pre chodcov "choď"?

Riešiť

Osemsmerovka na Blaženu

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo strom?

Riešiť

Osemsmerovka na Viktóriu

Ktorý kontinent je známy ako "čierna perla"?

Riešiť

Osemsmerovka na Rolanda

Na akom mieste by mal chodec prechádzať cez cestu?

Riešiť

Osemsmerovka na Deň matiek

Ktorá rieka tvorí sútok s riekou Moravou na mieste, kde sa stretajú Česko, Rakúsko a Slovensko?

Riešiť

Osemsmerovka na Moniku

V osemsmerovke je schovaná horská chata, ktorá sa nachádza na úpätí horského masívu Nízkych Tatier.

Riešiť

Osemsmerovka na Hermínu

Napíš slovom, koľko atómov obsahuje jedna molekula vody?

Riešiť

Osemsmerovka na Lesanu

Púnske vojny boli vojny Ríma proti mestu, ktoré je tajničkou tejto osemsmerovky.

Riešiť

Osemsmerovka na Floriána

Ako nazývame termodynamický proces, pri ktorom dochádza k zmene plynného skupenstva na pevné?

Riešiť

Osemsmerovka na Galinu

Ako nazývame neohybný slovný druh, ktorý spája vetné členy a vety a vyjadruje vzťahy medzi nimi?

Riešiť

Osemsmerovka na Žigmunda

Ako sa volá najvyšší vrch Nízkych Tatier?

Riešiť

Osemsmerovka na sviatok práce

Ako nazývame priestor ohraničený jednoduchou membránou, ktorý sa nachádza v bunkách rastlín, kvasiniek a niektorých živočíchov?

Riešiť

Osemsmerovka na Anastáziu

Ako nazývame termodynamický proces, pri ktorom dochádza k zmene plynného skupenstva na kvapalné?

Riešiť

Osemsmerovka na Leu

Ako nazývame neohybné slová, ktoré vyjadrujú okolnosti deja?

Riešiť

Osemsmerovka na Jarmilu

Ako nazývame termodynamický proces, pri ktorom dochádza k zmene pevného skupenstva na kvapalné?

Riešiť

Osemsmerovka na Jaroslava

Známy ostrov Wake z druhej svetovej vojny leží v Tichom oceáne v oblasti, ktorej názov sa dozvieš po vyriešení osemsmerovky.

Riešiť

Osemsmerovka na Jaroslavu

Ako nazývame termodynamický proces, pri ktorom dochádza k zmene kvapalného skupenstva na pevné?

Riešiť

Osemsmerovka na Mareka

Ako nazývame súbor atómov, ktoré majú rovnaké protónové a nukleónové číslo?

Riešiť

Osemsmerovka na Juraja

Akým spoločným názvom nazývame mikro-častice atómového jadra?

Riešiť

Osemsmerovka na Vojtecha

Ako nazývame mikro-častice, ktoré majú dualistický charakter – môžu sa prejavovať ako častice, ale aj ako vlnenie?

Riešiť

Osemsmerovka na Slavomíra

Ako sa volá hrad, ktorý stojí na sútoku Kysuce a Váhu?

Riešiť

Osemsmerovka na Ervína

Ako nazývame časticu so záporným elektrickým nábojom?

Riešiť

Osemsmerovka na Marcela

Ako nazývame časticu s kladným elektrickým nábojom?

Riešiť

Osemsmerovka na Jelu

Ako nazývame mikro-časticu, ktorá je nositeľom záporného elementárneho náboja?

Riešiť

Osemsmerovka na Valéra

Ako nazývame mikro-časticu, ktorá je elektricky neutrálna?

Riešiť

Osemsmerovka na Rudolfa

Ako nazývame mikro-časticu, ktorá je nositeľom kladného elementárneho náboja?

Riešiť

Osemsmerovka na Danu

Za koľko minút k nám dorazí svetlo zo slnka? Odpoveď napíš slovom a zaokrúhli na celé číslo.

Riešiť

Osemsmerovka na Fedora

Ako nazývame termodynamický proces, pri ktorom dochádza k zmene kvapalného skupenstva na plynné?

Riešiť

Osemsmerovka na Justínu

Poznáš meno autora úspešnej hry Minecraft?

Riešiť

Osemsmerovka na Aleša

Ktorý je najjednoduchší chemický prvok, atómy ktorého sa vo voľnej prírode nevyskytujú, nakoľko sa ihneď spájajú do molekúl?

Riešiť

Osemsmerovka na Júliusa

Ako sa nazýva kurovitý vták, ktorý je ozdobou našich lesov a polí?

Riešiť

Osemsmerovka na Igora

Ktorý slovenský spevák/speváčka má na Youtube najviac videní ?

Riešiť

Osemsmerovka na Milenu

Ktorý breh rieky je ľavý a ktorý je pravý, ako to určíme? Po ľavej ruke bude ľavý breh vtedy, ak sa postavím proti prúdu rieky (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Alberta

Ako sa nazýva skupina ľudí, žijúcich na Ukrajine, ktorí bojovali proti Poliakom, Rusom aj Osmanom hlavne zo sedla koní.

Riešiť

Osemsmerovka na Zoltána

Aký zvukový jav sprevádza búrku?

Riešiť

Osemsmerovka na Irenu

Ako nazývame množinu bodov zloženú z kružnice a jej vnútra, teda zo všetkých bodov v rovnakej alebo menšej vzdialenosti od stredu ako je polomer.

Riešiť

Osemsmerovka na Miroslavu

Do tajničky napíš slovom číslo , ktoré je výsledkom rovnice 1+2x3=

Riešiť

Osemsmerovka na Izidora

V tajničke je meno prvej prezidentky Slovenskej republiky. Jej zvolenie bolo historickým momentom nielen pre Slovensko, ale aj pre celý kontinent, keďže sa stala prvou ženou v tejto pozícii na úrovni európskych štátov.

Riešiť

Osemsmerovka na Richarda

Aký svetelný jav sprevádza búrku?

Riešiť

Osemsmerovka na Zitu

Čo majú žiaci najradšej na vyučovaní v škole?

Riešiť

Osemsmerovka na Huga

Ktorá krivka je množinou všetkých bodov v rovine v rovnakej vzdialenosti, nazývanej polomer, od pevného bodu, nazývaného stred?

Riešiť

Osemsmerovka na Benjamína

V tajničke je meno prvého prezidenta Slovenskej republiky.

Riešiť

Osemsmerovka na Vieroslavu

Ako nazývame obojživelníka s chvostom?

Riešiť

Osemsmerovka na Miroslava

Ako nazývame časť priamky medzi dvoma bodmi?

Riešiť

Osemsmerovka na Soňu

V tejto osmemserovke je nekonečne tenká, nekonečne dlhá, dokonale rovná krivka - jednorozmerný základný geometrický útvar.

Riešiť

Osemsmerovka na Alenu

Do osemsmerovky nám vletel Apus apus, najrýchlejší vták na svete, ktorý dokáže vyvinúť rýchlosť až 112 km/h v horizontálnom lete vlastnou silou. Vidieť ho môžež aj na Slovensku, ak to stihneš pri tej rýchlosti.

Riešiť

Osemsmerovka na Emanuela

Do osemsmerovky nám vpadol Falco peregrinus, najrýchlejší živočích na svete, ktorý dokáže vyvinúť rýchlosť zhruba 380 km/h pri strmhlavom útoku na svoju korisť. Pozorovať ho môžež aj na Slovensku, ale aj kdekoľvek inde, ak sa s ním budeš sťahovať.

Riešiť

Osemsmerovka na Mariána

Acinonyx jubatus je najrýchlejší suchozemský cicavec na svete. Udržať sním krok dokážeš, len ak sa dívaš naňho v televízii .

Riešiť

Osemsmerovka na Gabriela

Rýchlosťou 112 kilometrov za hodinu nám do tejto osemsmerovky vplávala najrýchlejšia ryba na svete. Istiophorus albicans by preplávala 50 metrový olympijský bazén za 1,6 sekundy.

Riešiť

Osemsmerovka na Adriána

Do osemsmerovky zaliezol najrýchlejší chrobák. Za sekundu prelezie 30 centimetrov, smerom do kuchyne

Riešiť

Osemsmerovka na Blashoslava

Mačkovitá šelma z našich lesov.

Riešiť

Osemsmerovka na Svetlanu

Ako sa nazýva vrch, kde sa spájajú hranice Slovenska, Poľska a Ukrajiny?

Riešiť

Osemsmerovka na Matildu

Ako nazývame číslo, ktoré sa pri odčítaní odčíta od menšenca?

Riešiť

Osemsmerovka na Vlastimila

Janka má 3 jablká, Zuzka má 5 hrušiek a Danka má 2 mrkvy. Ktoré dievča má najviac zeleniny?

Riešiť

Osemsmerovka na Gregora

Ktoré mesto na Slovensku je tretie najväčšie?

Riešiť

Osemsmerovka na Angelu

Ako nazývame číslo, ktoré sa pri sčítaní sčítava?

Riešiť

Osemsmerovka na Branislava

S ktorým štátom máme najkratšiu hranicu?

Riešiť

Osemsmerovka na Františku

Ako môžeme označiť človeka, ktorý prečítal veľké množstvo kníh, že je ...?

Riešiť

Osemsmerovka na Alana

Ako nazývame číslo, ktoré je výsledkom odčítania?

Riešiť

Osemsmerovka na Tomáša

S ktorým štátom máme najdlhšiu hranicu?

Riešiť

Osemsmerovka na Radoslava

V tejto gramatickej kategórii slovies, hľadáme rod slovesa, pri ktorom podmet vo vete je zasiahnutý dejom.

Riešiť

Osemsmerovka na Fridricha

Ako nazývame číslo, ktoré je výsledkom sčítania?

Riešiť

Osemsmerovka na Kazimíra

Ako nazývame základný zákon štátu?

Riešiť

Osemsmerovka na Bohumila

Najdlhšia rieka v Európskej únii.

Riešiť

Osemsmerovka na Anežku

Najvyšší vrch Slovenska

Riešiť

Osemsmerovka na Albína

Číslo, od ktorého sa pri odčítaní odčíta, voláme...?

Riešiť

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved