Stredne veľké osemsmerovky

Osemsmerovka na Daniela

V tajničke je renesančný názov pre "desať denníkov lásky"

Riešiť

Osemsmerovka na Iľju

Milenec cisára Hadriána

Riešiť

Osemsmerovka na Bohuslava

Prvý cisár zjednotenej Číny

Riešiť

Osemsmerovka na Drahomíra

Elementárna častica s celočíselným spinom

Riešiť

Osemsmerovka na Henricha

V tajničke je typ obrazného pomenovania

Riešiť

Osemsmerovka na Milotu

Zakladateľ aristokratického portrétu

Riešiť

Osemsmerovka na Amáliu

Autor slávneho loga s vyplazeným jazykom

Riešiť

Osemsmerovka na Lujzu

Hudobný nástroj

Riešiť

Osemsmerovka na Ivana

Hlavné mesto Francúzskej Guyany

Riešiť

Osemsmerovka na Patrika

Prvý predseda Slovenskej národnej rady

Riešiť

Osemsmerovka na Cyrila a Metoda

Najdlhšia rieka v Litve

Riešiť

Osemsmerovka na Prokopa

Hlavné mesto Ekvádoru

Riešiť

Osemsmerovka na Miloslava

Bránila svoju zem a za odmenu dostala inkvizičnú hranicu.

Riešiť

Osemsmerovka na Bertu

Flámsky maliar

Riešiť

Osemsmerovka na Dianu

Zdokonaľovanie ľudskej bojovej činnosti skúma vedná disciplína v tajaničke.

Riešiť

Osemsmerovka na Tadeáša

Tajnička je nabitá antičasticou elektrónu

Riešiť

Osemsmerovka na Jána

V tajničke je latinský názov tábora rímskych legionárov

Riešiť

Osemsmerovka na Valériu

Subatomárna častica zložená z kvarkov alebo antikvarkov

Riešiť

Osemsmerovka na Adolfa

Hudobná legenda

Riešiť

Osemsmerovka na Víta

Prvé kráľovstvo na Slovensku

Riešiť

Osemsmerovka na Zlatka

Ochranný obal zárodku

Riešiť

Osemsmerovka na Dobroslavu

Gladiátor, ktorý bojoval s prilbou bez otvoru na oči je ukrytý v tajničke

Riešiť

Osemsmerovka na Stanislavu

Najdlhšia civilizácia v dejinách

Riešiť

Osemsmerovka na Norberta

Hlavné mesto Uruguaja

Riešiť

Osemsmerovka na Lauru

Film Ridleyho Scotta

Riešiť

Osemsmerovka na Lenku

Jazykový prostriedok na zastretie výsmechu, či posmechu

Riešiť

Osemsmerovka na Xéniu

SNP vraj začalo vysťahovaním, povedal to chlap v tajničke

Riešiť

Osemsmerovka na Ferdinada

Prenesenie významu zo slova východzieho na cieľové na základe vecnej alebo logickej súvislosti

Riešiť

Osemsmerovka na Viliama

Nestabilná elementárna častica so záporným elektrickým nábojom je v tajničke

Riešiť

Osemsmerovka na Dušana

Hlavné mesto Maroka

Riešiť

Osemsmerovka na Elu

Lesklá blana na povrchu srdca

Riešiť

Osemsmerovka na Želmíru

Častý potomok kráľov

Riešiť

Osemsmerovka na Zinu

Boh ohňa a slnka

Riešiť

Osemsmerovka na Bernarda

Striebro máme isté, zlato chceme (tajnička)

Riešiť

Osemsmerovka na Gertrúdu

Periodické opakovanie vlastností prvkov vyvodil pán v tajničke.

Riešiť

Osemsmerovka na Violu

Do osemsmerovky sme preniesli prenesenie významu slova na základe vonkajšej podoby.

Riešiť

Osemsmerovka na Gizelu

V tajničke je jediný leptón, ktorý sa môže rozpadať na hadróny

Riešiť

Osemsmerovka na Svetozára

Svalové tkanivo

Riešiť

Osemsmerovka na Bonifáca

V dnešnej chemickej tajničke sa rozplynul rajský plyn

Riešiť

Osemsmerovka na Serváca

V tajničke je častica, na ktorú nepôsobí silná jadrová sila

Riešiť

Osemsmerovka na Pankráca

Slovný zvrat a spojenie

Riešiť

Osemsmerovka na Blaženu

Vnútorná srdcová blana

Riešiť

Osemsmerovka na Deň matiek

Hlavné mesto Austrálie

Riešiť

Osemsmerovka na Moniku

Do tajničky sa vylial tekutý kov.

Riešiť

Osemsmerovka na Lesanu

Stredoveké kráľovstvo z Dolnej Núbie

Riešiť

Osemsmerovka na Floriána

Tvrdý polokov

Riešiť

Osemsmerovka na Galinu

Hlavné mesto Paraguaja

Riešiť

Osemsmerovka na sviatok práce

Kresťanské núbijské kráľovstvo

Riešiť

Osemsmerovka na Anastáziu

Hlavné mesto Holandska

Riešiť

Osemsmerovka na Leu

Kvázičastica

Riešiť

Osemsmerovka na Jarmilu

"Kockatý" maliar Ruiz Blasco má v tajničke meno, pod ktorým ho poznáš aj ty

Riešiť

Osemsmerovka na Jaroslava

Dominanta Kampánie

Riešiť

Osemsmerovka na Jaroslavu

Do tajničky zaletel slávny letec

Riešiť

Osemsmerovka na Mareka

Bez súdu súdia nás

Riešiť

Osemsmerovka na Juraja

Teta z Polichna

Riešiť

Osemsmerovka na Vojtecha

Ľahší ako vzduch

Riešiť

Osemsmerovka na Ervína

Vrah vlastného otca a manžel vlastnej matky sa schoval do tajničky. Pritom sa nejedná o "neprispôsobivého občana", ale o človeka s nepriaznivým osudom.

Riešiť

Osemsmerovka na Valéra

Nedostatok vitamínu schovaného v tajničke sa prejavuje aj ako ústny kútik

Riešiť

Osemsmerovka na Rudolfa

Vitamín ukrytý v tejto tajničke, nájdeš v droždí

Riešiť

Osemsmerovka na Fedora

Antioxidant

Riešiť

Osemsmerovka na Aleša

Tajničkou je vitamín citlivý na svetlo, ale nie na teplo.

Riešiť

Osemsmerovka na Júliusa

Barokový maliar - rebel

Riešiť

Osemsmerovka na Igora

Bezodná priepasť

Riešiť

Osemsmerovka na Milenu

Vodca Uhorských jakobínov

Riešiť

Osemsmerovka na Alberta

Krehká časť zemského plášťa

Riešiť

Osemsmerovka na Zoltána

Tajničkou je obluda s tvárou leva, telom kozy a zadkom draka

Riešiť

Osemsmerovka na Irenu

Saturnov mesiac

Riešiť

Osemsmerovka na Miroslavu

Vírusové ochorenie prenášané zo zvierat na človeka

Riešiť

Osemsmerovka na Izidora

Antarktická sopka

Riešiť

Osemsmerovka na Richarda

Lietavý plaz

Riešiť

Osemsmerovka na Zitu

Svätoplukov syn

Riešiť

Osemsmerovka na Huga

Slávny japonský režisér

Riešiť

Osemsmerovka na Benjamína

Tajničkou je mesto, v ktorom sa nachádza posledná gotická katedrála na východe

Riešiť

Osemsmerovka na Vieroslavu

Tajničkou je najspodnejšia vrstva atmosféry

Riešiť

Osemsmerovka na Miroslava

Neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom

Riešiť

Osemsmerovka na Soňu

Tajničou je najvyššia hora sveta (chyták)

Riešiť

Osemsmerovka na Alenu

Najdlhšia rieka na svete

Riešiť

Osemsmerovka na Emanuela

Tajničkou je v poradí prvé dvojciferné prvočíslo

Riešiť

Osemsmerovka na Mariána

Tajničkou je každé číslo, ktoré je deliteľné jednotkou a sebou samým

Riešiť

Osemsmerovka na Beňadika

Pšeničné mäso

Riešiť

Osemsmerovka na Blashoslava

Rastlinný polysacharid

Riešiť

Osemsmerovka na Víťazoslava

Kyselina sírová

Riešiť

Osemsmerovka na Jozefa

Francúzsky encyklopedista

Riešiť

Osemsmerovka na Eduarda

Potopený parník

Riešiť

Osemsmerovka na Ľubicu

Posledný trójsky kráľ

Riešiť

Osemsmerovka na Svetlanu

Nedostatok vitamínu ukrytého v tajničke spôsobuje spomalenú zrážanlivosť krvi

Riešiť

Osemsmerovka na Matildu

Paleolitický nástroj

Riešiť

Osemsmerovka na Vlastimila

Trojhlavý pes podsvetia

Riešiť

Osemsmerovka na Gregora

Uhľohydrát

Riešiť

Osemsmerovka na Angelu

Hviezda Oriónu

Riešiť

Osemsmerovka na Branislava

Názov obce, kde sa nachádza studený gejzír.

Riešiť

Osemsmerovka na Františku

Výrobca prvej vysielačky

Riešiť

Osemsmerovka na Alana

Slovanská svätyňa

Riešiť

Osemsmerovka na Radoslava

Stvoriteľ vesmíru

Riešiť

Osemsmerovka na Fridricha

Egyptská bohyňa - kráľovná trónu

Riešiť

Osemsmerovka na Kazimíra

Sumerský boh múdrosti

Riešiť

Osemsmerovka na Bohumila

Antarktická rieka

Riešiť

Osemsmerovka na Anežku

Objaviteľ Ameriky

Riešiť

Osemsmerovka na Albína

Najväčší online obchod

Riešiť

Osemsmerovka na Zlaticu

Najväčšia rieka

Riešiť

Osemsmerovka na Alexandra

Kráľ Jeruzalema

Riešiť

Osemsmerovka na Viktora

Človek floreský - prezývka

Riešiť

Osemsmerovka na Mateja

Diktátor

Riešiť

Osemsmerovka na Romana

Bohyňa zimy a smrti

Riešiť

Osemsmerovka na Vlastu

Lúpežný rytier

Riešiť

Osemsmerovka na Jaromíra

Hrad na Cigánke

Riešiť

Osemsmerovka na Miloslavu

Posledný rímsky cisár

Riešiť

Osemsmerovka na Idu

Primitívny cicavcovitý plaz

Riešiť

Osemsmerovka na Pravoslava

Môžeš mať všetky peniaze sveta, ale je tu jedna vec, ktorú nebudeš mať nikdy. (Tajnička)

Riešiť

Osemsmerovka na Valentína

Superkontinent

Riešiť

Osemsmerovka na Arpáda

Démon lakomstva

Riešiť

Osemsmerovka na Perlu

Rímsky senát a ľud

Riešiť

Osemsmerovka na Gabrielu

Sexi herec

Riešiť

Osemsmerovka na Zdenka

Romantický básnik

Riešiť

Osemsmerovka na Zoju

Démon závisti

Riešiť

Osemsmerovka na Dorotu

Geniálny generál

Riešiť

Osemsmerovka na Veroniku

Démon smilstva

Riešiť

Osemsmerovka na Blažeja

Dobyvateľ

Riešiť

Osemsmerovka na Erika

Hrad

Riešiť

Osemsmerovka na Tatianu

Pupok sveta

Riešiť

Osemsmerovka na Emila

Prvohorný živočích

Riešiť

Osemsmerovka na Emu

Maškaráda

Riešiť

Osemsmerovka na Gašpara

Znamenie

Riešiť

Osemsmerovka na Alfonza

Démon obžerstva

Riešiť

Osemsmerovka na Bohuša

Symbol slobody

Riešiť

Osemsmerovka na Tamaru

Démon lenivosti

Riešiť

Osemsmerovka na Gejzu

Mesto na Dunaji

Riešiť

Osemsmerovka na Timoteja

Malajský tyger

Riešiť

Osemsmerovka na Zoru

Korenina i spisovateľ

Riešiť

Osemsmerovka na Dalibora

Srbská tajná organizácia ... nejednala v rukavičkách

Riešiť

Osemsmerovka na Drahomíru

Najslávnejší Kurd

Riešiť

Osemsmerovka na Bohdanu

Starec z hôr

Riešiť

Osemsmerovka na Natašu

Najjasnejšia hviezda nočnej oblohy

Riešiť

Osemsmerovka na Kristínu

Maďarský hlavolam

Riešiť

Osemsmerovka na Dobroslava

Pomôž niekomu, keď má problém a on si na teba spomenie, keď (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Rastislava

Povstalecký veliteľ

Riešiť

Osemsmerovka na Ernesta

Kto váha , je (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Alexeja

Mäsožravá rastlinka

Riešiť

Osemsmerovka na Severína

Víťaz volieb

Riešiť

Osemsmerovka na Bohuslavu

Slovenská Opálová baňa

Riešiť

Osemsmerovka na Antóniu

Deklarácia o sebaurčení národov

Riešiť

Osemsmerovka na Andreu

Monopol dvoch

Riešiť

Osemsmerovka na Drahoslava

Prvý medzi rovnými

Riešiť

Osemsmerovka na Danielu

Územie narkomafie

Riešiť

Osemsmerovka na Alexandru

Zhýralý pápež, ktorý mal viac žien, ako náš Kollár, sa ukryl do tejto osemsmerovky.

Riešiť

Osemsmerovka na Nový rok

Olovenosivý, nepriehľadný minerál s kovovým leskom, ktorý sa používa pri výrobe skla, ale aj rozbušiek, môžeme nájsť v tejto osemsmerovke, ako aj v Dúbrave, Pezinku, Rožňave, Kremnici a inde.

Riešiť

Osemsmerovka na Silvestra

Tak to pochop, už je koniec...

Riešiť

Osemsmerovka na Adama a Evu

Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami?

Riešiť

Osemsmerovka na Adelu

Staviteľ pyramídy

Riešiť

Osemsmerovka na Bohdana

Kozácky ataman

Riešiť

Osemsmerovka na Albínu

Syn Cézara a Kleopatry

Riešiť

Osemsmerovka na Ivicu

Sestra Herodesa

Riešiť

Osemsmerovka na Branislavu

Posledné slová Cézara

Riešiť

Osemsmerovka na Luciu

S čím sa hrajú deti medzi koľajnicami?

Riešiť

Osemsmerovka na Hildu

Veľká bohyňa z Uruku

Riešiť

Osemsmerovka na Marínu

Aztécke psie plemeno

Riešiť

Osemsmerovka na Ambróza

Liek na obezitu

Riešiť

Osemsmerovka na Bibiánu

Vojenská hodnosť

Riešiť

Osemsmerovka na Vratka

Najstaršie mesto

Riešiť

Osemsmerovka na Henrietu

Rozprávajú sa dvaja desaťroční: - My sa každý deň pred jedlom modlíme. Aj vy? - My nemusíme, naša mama (tajnička)

Riešiť

Osemsmerovka na Milana

Futbalový boh

Riešiť

Osemsmerovka na Katarínu

Slovenské víno

Riešiť

Osemsmerovka na Emíliu

Kto píska na ženu po štyridsiatke? (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Klementa

Najlepšia žinčica

Riešiť

Osemsmerovka na Cecíliu

Tešiť sa dá aj z maličkostí. Napríklad z (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Elvíru

Viťaz pri Slavkove

Riešiť

Osemsmerovka na Félixa

Sedia dvaja chlapi vo väzení a jeden sa pýta druhého: - Za čo sedíš? - Za ozbrojený prepad banky. A ty? - Ále... ja kvôli sliepkam. - Kvôli sliepkam? - Hej. Svine jedny (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Alžbetu

Muž s poriadne veľkým bruchom stál pred materskou školou. Z okna sa vyklonila mladá učiteľka a spýtala sa: - Čakáte dieťa? Muž sa usmial a zdvorilo odpovedal: - Nie, (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Eugena

Priepasť s vodopádom

Riešiť

Osemsmerovka na Agnesu

Autor Utópie

Riešiť

Osemsmerovka na Leopolda

Slovanská pramatka

Riešiť

Osemsmerovka na Irmu

Taliansky šašo

Riešiť

Osemsmerovka na Stanislava

Na rozvodovom súde: - Prečo ste sa manželke celý rok neprihovorili? - Nechcel som jej (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Martina

Prečo sú muži takí zlí? ...Lebo ich k tomu (tajnička)!

Riešiť

Osemsmerovka na Teodora

Zakázaný autor

Riešiť

Osemsmerovka na Bohumíra

Tulák je človek, ktorého by nazývali turistom, keby (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Reného

Klaustrofóbia je strach z uzavretých priestorov. Napr: idem do krčmy a bojím sa že je (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Renátu

Ephemeroptera

Riešiť

Osemsmerovka na Imricha

Europodvod

Riešiť

Osemsmerovka na Karola

Lysohlávka

Riešiť

Osemsmerovka na Huberta

Staroveký národ

Riešiť

Osemsmerovka na pamiatku zosnulých

Kráľ Uruku

Riešiť

Osemsmerovka na Denisu

Krajina lajdákov

Riešiť

Osemsmerovka na Sabínu

Terorista nobelovkár

Riešiť

Osemsmerovka na Demetra

Vrtuľa je na lietadle namontovaná preto, aby chladila pilota, keď sa netočí je pilotovi obyčajne (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Aurela

Maďarský diktátor

Riešiť

Osemsmerovka na Kvetoslavu

Jediný prípad kedy má pilot prebytok paliva je, ked mu (tajnička).

Riešiť

Osemsmerovka na Alojziu

Nobelovkár z Kolumbie

Riešiť

Osemsmerovka na Uršuľu

Viete čo robí futbalista keď nevie bežať a zle vidí? - (tajnička)

Riešiť

Osemsmerovka na Vendelína

Krycí názov pre plutóniovú atómovú bombu, ktorá bola zhodená 9. augusta 1945 na japonské mesto Nagasaki.

Riešiť

Osemsmerovka na Kristiána

Africký trpaslíci

Riešiť

Osemsmerovka na Lukáša

Bývalý prezident

Riešiť

Osemsmerovka na Hedvigu

Prítok Amazonu

Riešiť

Osemsmerovka na Vladimíru

Nemecký filozof

Riešiť

Osemsmerovka na Borisa

(vtip) Slečna,vy ste ako z rozprávky. Vaše vlasy,nos,zuby.... Skrátka celá (tajnička)

Riešiť

Osemsmerovka na Elišku

Od 1996 do 2006 vyhral vo Ferrari takmer 70 veľkých cien.

Riešiť

Osemsmerovka na Natáliu

Sexi tenistka

Riešiť

Osemsmerovka na Františka

Sexi speváčka

Riešiť

Osemsmerovka na Levoslava

Zakázaná rastlina

Riešiť

Osemsmerovka na Jarolíma

Fyzik srbského pôvodu, vynálezca a konštruktér mnohých elektrických strojov a prístrojov.

Riešiť

Osemsmerovka na Václava

Moreplavec v španielskych službách ktorý objavil Ameriku.

Riešiť

Osemsmerovka na Cypriána

Podľa tohto filmu z 1954 bola natočená americká verzia s názvom Sedem statočných.

Riešiť

Osemsmerovka na Editu

Slovenské Pohorie

Riešiť

Osemsmerovka na Ľuboša

Bol veľmi úspešný spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam.

Riešiť

Osemsmerovka na Zdenku

Nižnánsky

Riešiť

Osemsmerovka na Mórica

Tisícročná včela

Riešiť

Osemsmerovka na Matúša

Carcharodon Carcharias

Riešiť

Osemsmerovka na Eugéniu

Legendárna postava britskej mytológie.

Riešiť

Osemsmerovka na Olympiu

Endemit

Riešiť

Osemsmerovka na Ľudmilu

Tanec

Riešiť

Osemsmerovka na Jolanu

Základný stavebný kameň všetkých organických zlúčenín.

Riešiť

Osemsmerovka na Ľudomila

Kapitán hviezdnej lode

Riešiť

Osemsmerovka na Máriu

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry zapísaná do Zoznamu Svetového dedičstva.

Riešiť

Osemsmerovka na Regínu

Mesto v ktorom stál najznámejší symbol studenej vojny.

Riešiť

Osemsmerovka na Rozáliu

Fiktívna postavička z kresleného seriálu.V angličtine mu hlas prepožičal Dan Castellaneta.

Riešiť

Osemsmerovka na Noru

V boji o moc porazil svojho brata, podľahol však Španielovi.

Riešiť

Osemsmerovka na Augustína

Geologické obdobie

Riešiť

Osemsmerovka na Silviu

Zakladateľ Novoperzskej ríše

Riešiť

Osemsmerovka na Samuela

Sovietsky maškrtník

Riešiť

Osemsmerovka na Bartolomeja

V tajničke je ukrytý rímsky cisár, ktorý slúžil perzkému kráľovi Šápúrovi I. ako podstavec pri nasadaní na koňa.

Riešiť

Osemsmerovka na Janu

V tajničke je hlavné mesto Čiernej hory

Riešiť

Osemsmerovka na Anabelu

Samurajský kódex

Riešiť

Osemsmerovka na Lýdiu

Najkrajšia gotická stavba na Slovensku

Riešiť

Osemsmerovka na Helenu

Vytvorili ríšu Mitanni

Riešiť

Osemsmerovka na Milicu

Prvý japonský spisovateľ, ktorý dostal Nobelovú cenu

Riešiť

Osemsmerovka na Leonarda

Známy palác minojskej civilizácie

Riešiť

Osemsmerovka na Marcelu

Z tajničky odchádza rýchlovlak

Riešiť

Osemsmerovka na Mojmíra

Čínsky trigram prenikania

Riešiť

Osemsmerovka na Darinu

Mesto zničené Vezuvom

Riešiť

Osemsmerovka na Zuzanu

Hlavné mesto Kamerunu

Riešiť

Osemsmerovka na Ľubomíru

Červené krvné farbivo

Riešiť

Osemsmerovka na Oskara

Literárny spolok

Riešiť

Osemsmerovka na Štefániu

Harmenszoon van Rijn

Riešiť

Osemsmerovka na Jozefínu

Čínsky trigram energie

Riešiť

Osemsmerovka na Hortenziu

Sprievodcovia boha Dionýza

Riešiť

Osemsmerovka na Dominika

Obdobie japonských dejín

Riešiť

Osemsmerovka na Jerguša

Druhý pár končatín pavúkov

Riešiť

Osemsmerovka na Gustáva

Zelené farbivo (pigment) obsiahnuté v rastlinách

Riešiť

Osemsmerovka na Božidaru

Čínsky trigram slávy

Riešiť

Osemsmerovka na Martu

Dejisko olympijských hier

Riešiť

Osemsmerovka na Boženu

Pôvodní obyvatelia Japonska

Riešiť

Osemsmerovka na Annu

Čínsky trigram rozkoše

Riešiť

Osemsmerovka na Jakuba

V tajničke je trochu fyziky

Riešiť

Osemsmerovka na Vladimíra

Čínsky trigram sily

Riešiť

Osemsmerovka na Oľgu

V tajničke je postava v ktorej Boccaccio zobrazil sám seba

Riešiť

Osemsmerovka na Magdalénu

Hlavné mesto Kolumbie

Riešiť

© 20011-2023 3glav, s.r.o. All rights reserved